Nikon Z系列又出招! Nikkor Z 24

时间:2020-05-21       来源:

Nikon Z系列又出招! Nikkor Z 24

Nikon推出Z系列相机最大的挑战,其实係镜头嘅数量 ,因为一方面佢哋喺DSLR市场已经有好大佔有率,已经有好庞大嘅镜头系列 ,用家Z系列相机的期望,就係希望新Z系列都有同等或者起码接近数目的镜头,但这是不可能的 ,因为Nikon庞大嘅 F mount 镜头係由60年代一直发展到现在的成果 ,要Z系列相机一开始就有庞大嘅镜头系列当然係天方夜谭,所以 ,畀Z系列相机使用的S系列镜头就只能够等下一支、等下又一支咁出,据Nikonrumors最新嘅消息係 ,Nikon即将正式宣布 Nikkor Z 24-70mm f / 2.8 S全画幅无反光镜镜头。

Nikon Z系列又出招! Nikkor Z 24

据Nikonrumors的估计(其实全世界都係咁估计),Nikon会在2月28日开show的CP +之前公告这支镜头。以下是传闻中的规格 :

  • 滤镜82mm直径
  • 15组17个元件
  • 2片ED和4片非球面元件
  • 最近对焦距离 38cm
  • 重量约800克
  • 包括遮光罩
  • 镜身不会伸缩

    Nikon Z系列又出招! Nikkor Z 24

  • 相关推荐